“Ο άνθρωπος ως αρχιτεκτονικό στοιχείο στον χώρο”, παραλία καβούρι, Αθήνα, Απρίλιος 2013