Marina Abramovic, Rhythm 0, 1974

Marina Abramovic, Rhythm 0, 1974 , σεμιναριο ιστοιας της τχενης

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!