Marina Abramovic, Rhythm 0, 1974

Marina Abramovic, Rhythm 0, 1974 , σεμιναριο ιστοιας της τχενης