Ακροατές Καλών Τεχνών

Αριθ. Πρωτ. 3596 Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2014 A N A K O I N Ω Σ Η ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΤΕΣ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 141/99/33154/24.4.1974, ΦΕΚ 488/9.5.1974, τ.β΄, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί ως ακροατές στο Τμήμα Εικαστικών...