Ακροατές Καλών Τεχνών

Αριθ. Πρωτ. 3596 Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2014 A N A K O I N Ω Σ Η ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΤΕΣ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 141/99/33154/24.4.1974, ΦΕΚ 488/9.5.1974, τ.β΄, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί ως ακροατές στο Τμήμα Εικαστικών...

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!