Αναγωγή ηχητικής εμπειρίας σε οπτική στο εργαστήριο Άναμμα

Αναγωγή ηχητικής εμπειρίας σε οπτική στο εργαστήριο Άναμμα

Οι αισθήσεις μας είναι το μέσο αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και μετάφρασης αυτού σε κατανοητά σήματα. Η ακοή είναι μια απο τις πιο ακατέργαστες αισθήσεις σε σχέση με την όραση διότι πολύ απλά δεν απαιτείται πάντα μετάφραση του ερεθίσματος. Στην εποχή της εικόνας,...