Ταλέντα Καλών Τεχνών (τροποποίηση διάταξης)

Η εισαγωγή των εχόντων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση (Ταλέντα) στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 69/2015, ως ακολούθως: Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζομένου...

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!