Τμήμα για την προετοιμασία Καλών Τεχνών

Προετοιμασία για τις Σχολές Καλών Τεχνών
(ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική με χρώμα, μικτές τεχνικές, προετοιμασία φακέλου)

Προετοιμασία  για τις εισαγωγικές, κατατακτήριες και εξετάσεις ειδικών ταλέντων των Σχολών Καλών Τεχνών.(Για τις κατατακτήριες εξετάσεις Καλών Τεχνών μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενέστερα ακολουθώντας το σύνδεσμο, τμήματα σπουδών-προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις, τμήμα γυμνού μοντέλου).

Το εργαστήριο είναι ο χώρος που δημιουργώ και διδάσκω τους μαθητευόμενούς μου. Δουλεύουμε μαζί και πέρα απο την σημειολογία της Τέχνης τους δείχνω πρακτικά, στο χαρτί ,διάφορες εκδοχές ζωγραφικής έκφρασης για την επίτευξη των στόχων τους.  Κοινός στόχος, η εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών, με έμφαση στην ουσιαστική εκμάθηση της ζωγραφικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό συστήνω στους μαθητευόμενους, μαθητευόμενες μου τους καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών της Αθήνας, στους οποίους παρουσιάζουν φάκελο σε μηνιαία βάση!

Για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών της Ελλάδας υπάρχει η απαίτηση να γνωρίζει ο υποψήφιος φοιτητής βασικά στοιχεία ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής με χρώμα, κάτι που δεν είναι απαραίτητο στα περισσότερα Πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Η απαίτηση αυτή με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, διότι είναι επιτακτικό να κρατήσουμε ζωντανή την χειρονακτική-άμεση επαφή με τα υλικά, να κρατήσουμε ζωντανή την βιωματική προσέγγιση αντίληψης και μετάφρασης του κόσμου στο χαρτί, μέσω του σχεδίου…Η σύγχρονη τέχνη απελευθέρωσε από την μια τον ζωγράφο από την ύλη, αλλά τον εγκλώβισε ταυτοχρόνως στην υπομνημιακή αναγκαιότητα επεξήγησης των δημιουργημάτων του. Οι απαιτήσεις εισαγωγής σε μια Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ακολούθησαν και εκφράστηκαν με την προτίμηση ζωγραφικών έργων, τα οποία ξεχωρίζουν περισσότερο για τα μορφολογικά τους στοιχεία, παρά για την πιστή αναπαράσταση…Το συγκεκριμένο γεγονός δεν κάνει την προετοιμασία Καλών Τεχνών λιγότερο απαιτητική, αντίθετα εξωθεί τους υποψήφιους να αναζητήσουν προσωπικές σχεδιαστικές λύσεις ακόμα και επινοημένες!

Τι πρέπει να περιλαμβάνει τελικά η προετοιμασία Καλών Τεχνών;

Τι καλούνται να κάνουν οι υποψήφιοι; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορούν να την δώσουν μόνο οι καθηγητές των Πανεπιστημίων. Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχουν μανιέρες, συγκεκριμένος τρόπος δηλαδή που οφείλει να ακολουθήσει στο σχέδιο ο υποψήφιος…αντιθέτως οι ίδιοι οι υποψήφιοι Καλών Τεχνών, μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι κανονισμοί διεξαγωγής των εξετάσεων, καθορίζουν διαμέσου της γνώσης και με αφορμή τα αντικείμενα προς σχεδίαση τις απόψεις τους ! (συνειδητές ή μη…) Αν λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των υποψηφίων που κατάφεραν να εισαχθούν είχαν κάποια κοινά στοιχεία κυρίως στο ελεύθερο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο ύφος, δεν σημαίνει οτι την επόμενη χρονιά θα συμβεί το ίδιο εάν οι νέοι υποψήφιοι έχουν τυποποιήσει την τεχνική τους  ανάλογα.  Οι καθηγητές καλούνται σύμφωνα με τον νόμο, να επιλέξουν μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό εισαχθέντων σε κάθε Σχολή Καλών Τεχνών που ορίζεται από το κράτος…αν όλοι οι υποψήφιοι προετοιμάζονται με ευνουχιστικές τυποποιήσεις, τότε εύλογα θα δούμε τις ειλικρινέστερες από αυτές να περνάνε…αν όμως  οι υποψήφιοι εκπαιδεύονταν να αναγνωρίζουν και να μεταφράζουν με βασικές γνώσεις και τεχνικές, ταπεινά, στο χαρτί τους αυτό που “βλέπουν” και καθώς το κάνουν να είναι παρόντες, χωρίς αμφιβολίες χωρίς δικαιολογίες, αλλά με χαρά που έχουν αυτή την δυνατότητα… τότε θα προκύψουν άπειρες εκδοχές και όλες θα είναι πετυχημένες-αληθινές! Οι δάσκαλοι των υποψήφιων φοιτητών Καλών Τεχνών και φυσικά οι ίδιοι οι υποψήφιοι, έχουν ως ένα βαθμό την δύναμη να διαμορφώσουν “την εικόνα της επιτυχίας”.


Ως δάσκαλος λοιπόν, στους μαθητές μου διδάσκω να ζωγραφίζουν την κίνηση του φωτός, το αποτύπωμα του, καθώς ελίσσεται στον χώρο! Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ξεκινήσει ο μαθητής από την ιδέα, οτι τα όρια ανάμεσα στα αντικείμενα δεν είναι σαφή, δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή οπτικά, παρά μόνον απτικά.

Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας Καλών Τεχνών, μαθαίνουν να εστιάζουν την προσοχή τους στην Συνοχή των μερών και την απρόσκοπτη διαδοχή τους, ‘θυσιάζοντας’ την μορφή.

Αξιολογούν, τονικά και χρωματικά τόσο τα κενά όσο και τα μέρη ενδυναμώνοντας πάντα την κίνηση της συνολικής φόρμας, με την χρήση των κατάλληλων μορφολογικών στοιχείων. (είδος γραφής, κατεύθυνση πινελιάς, ρυθμός, ομαδοποίηση, αντίθεση, εύρος, διαφάνεια-αδιαφάνεια…) Μπορεί λοιπόν να χρειαστεί να θυσιάσουμε την δομή χάρην της ζωγραφικότητας, της ελευθερίας δηλαδή που προκύπτει από τον επαναπροσδιορισμό των οπτικών ερεθισμάτων  με ζωγραφικούς όρους. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω οτι θα θυσιάσουμε την δομή, χωρίς όμως να  χαθεί η αίσθηση του αντικειμένου, ειδικά στο ελεύθερο σχέδιο… Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τον εντοπισμό του κυρίαρχου στοιχείου που το χαρακτηρίζει, κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες φωτισμού και μορφής του περιβάλλοντος χώρου.

Η προετοιμασία Καλών Τεχνών αφορά την διδασκαλία στοιχείων της ζωγραφικής τέχνης, του ελεύθερου σχεδίου και μεθόδους εφαρμογής των διαφόρων τεχνικών. (Πλαστικές αξίες, μέτρημα-αναλογίες-άξονες, σύνθεση, ιεράρχηση τόνων, τονική κλίμακα, προοπτική, είδη γραφών, χρωματικός κύκλος, λαμπρότητα-καθαρότητα χρώματος, αποχρώσεις, ψυχρά-θερμά, βασικά-συμπληρωματικά χρώματα). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της φυσικής ζωγραφικής έκφρασης των μαθητών και στην δυναμική διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων. Με την εισαγωγή του λεκτικού και ελεύθερου θέματος στις εισαγωγικές εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της καλλιέργειας της καλλιτεχνικής παιδείας των υποψηφίων, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης, φαντασίας, πάθους για δημιουργία και εσωτερικής έκφρασης.

Η προετοιμασία Καλών Τεχνών πρέπει πλέον να είναι ολιστική και οι εξετάσεις να αντιμετωπίζονται ως αφορμή, για τους μαθητές, να «αρθρώσουν» σωστά τις πρώτες τους ιδέες!

Για τον λόγο αυτό, τα μαθήματα ζωγραφικής συμπληρώνονται με την παροχή εκτενούς βιβλιοθήκης πάνω σε θέματα τέχνης, δωρεάν σεμιναρίων ιστορίας της τέχνης, παρουσιάσεων καλλιτεχνών και επισκέψεων σε πτυχιακές εργασίες στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, σε μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους – εκθέσεις και εργαστήρια ζωγράφων.

Το εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου άρτικ λειτουργεί συντεχνιακά καθημερινά και αναλαμβάνει συνολικά την προετοιμασία εώς 10 ατόμων τον χρόνο.

Καλών Τεχνών Αθήνας Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης  Καλών Τεχνών Φλώρινας Καλών Τεχνών Γιάννενα

Άσχημα νέα.

Το Εργαστήριο Άρτικ τερμάτισε τις εργασίες του. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

You have Successfully Subscribed!