έργο portfolio για εξωτερικό. finger marker, μαρκαδόροι δεμένοι στα δάχτυλα, new media

Portfolio για εξωτερικό, έργα για ετοιμασία portfolio για πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Προετοιμασία για πανεπιστήμια εξωτερικόυ, έργα portfolio